• Tháng Bảy 10, 2024

Ngày 06/7/2024, thành phố Thủ Đức đã tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường với sự tham gia của hơn 100 em thiếu nhi, chiến sĩ Hoa phường đỏ, chiến sĩ Mùa hè xanh, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường Bình Thọ.

Phiên tòa giả định đã tiến hành xét xử lại một vụ án về bạo lực học đường, cố ý gây thương tích trong lứa tuổi vị thành niên dựa trên hồ sơ có thật xảy ra trên địa bàn Thành phố Thủ Đức với sự tham gia đầy đủ các thành phần chủ tọa, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, luật sư, bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Qua phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu cho các em học sinh về các quy định của Bộ luật hình sự, về các hành vi cố ý gây thương tích, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức về văn hóa, cách ứng xử trong cuộc sống và trong học đường, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của mỗi học sinh, góp phần phòng, ngừa những hành vi vi phạm pháp luật./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/tp thu duc to chuc phien toa gia dinh tuyen truyen pc bao luc hoc duong.jpg

Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện