Tháng Năm 24, 2024

Sáng ngày 23/5/2024, Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ phối hợp cùng Công an xã, Hội Nông dân xã, Hội Phụ nữ xã tổ chức tuyên truyền Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Hộ tịch, Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng chống ma túy, Luật phòng chống tham nhũng với 45 người là cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn xã Lý Nhơn tham dự. Qua đó, phát hơn 250 tờ rơi tuyên truyền đến người dân trên địa bàn xã.

Tháng Năm 24, 2024

Ngày 16/5/2024, Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố, kết hợp tuyên truyền về phòng chống hoạt động tín dụng đen trên địa bàn huyện Cần Giờ và phòng ngừa cảnh báo các loại ma túy pha trộn trong thực phẩm, thuốc lá điện tử với 217 lượt người tham dự. Đồng thời cấp phát 651 tờ gấp tuyên tuyên truyền hỏi đáp về Luật phòng chống tham nhũng, Luật An ninh mạng và Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2012 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

Tháng Năm 22, 2024

Sáng ngày 17/5/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”.

Tham dự có đồng chí Huỳnh Văn Tiệp, Trưởng Phòng Tư pháp huyện cùng UBND các xã, thị trấn. 

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác chứng thực trên địa bàn huyện, đặc biệt giải đáp những khó khăn vướng mắc và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”.

Nội dung buổi tập huấn tập trung vào các quy định pháp luật và các kỹ năng, nghiệp vụ về công tác chứng thực, đặc biệt liên quan đến “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”, giải đáp một số vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện chứng thực.

Qua đó, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức liên quan đến thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”; đồng thời trao đổi, giải đáp các vướng mắc và một số hạn chế, thiếu sót thường gặp trong công tác chứng thực tại các địa phương; qua đó, đảm bảo công tác chứng thực hiệu có hiệu quả, thống nhất, đúng pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu chứng thực của cá nhân, tổ chức; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực chứng thực; nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ thực hiện công tác chứng thực đối với công dân; đảm bảo việc chứng thực điện tử được đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu chứng thực của tổ chức, cá nhân; thực hiện tuyên truyền, phổ biến dịch vụ chứng thực điện tử đến các cơ quan có liên quan và người dân trên địa bàn huyện.

Tháng Năm 10, 2024

Nhằm cung cấp kiến thức cho xã viên, người lao động của hợp tác xã, cũng như bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quản lý hợp tác xã cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã ở huyện, xã, thị trấn. Qua đó, nâng cao nhận thức, hiệu quả quản lý Nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn huyện. Sáng ngày 10/5/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến  Luật Hợp tác xã năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 và một số văn bản có liên quan cho 43 đại biều là thành viên Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể huyện, đoàn viên, hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cán bộ kinh tế các xã, thị trấn và các hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Tại hội ngị, các đại biểu được nghe thạc sĩ Nguyễn Vĩnh Phú tuyên truyền, phổ biến một số mô hình hợp tác xã phát triển hiệu quả tại TPHCM; bản chất và nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã; nội dung chính của Luật Hợp tác xã năm 2023 và một số điểm mới của Luật Hợp tác xã 2023 so với Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tháng Năm 2, 2024

Căn cứ Kế hoạch số 377/KH-TP ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Phòng Tư pháp về tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp xã, thị trấn quý I và triển khai công tác tư pháp quý II năm 2024.

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Phòng Tư pháp huyện tổ chức họp giao ban công tác Tư pháp – Hộ tịch  xã, thị trấn quý I năm 2024 nhằm sơ kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trong quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong quý II năm 2024

Chủ trì hội nghị có bà Hứa Thị Phương Hồng-Trưởng Phòng Tư pháp Huyện và bà Nguyễn Ngọc Ðan Tuyền- phó trưởng Phòng Tư pháp, các chuyên viên Phòng Tư pháp cùng Công chức Tư pháp hộ tịch 16 xã, thị trấn.

Hội nghị nhận định trong quý I năm 2024, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Phòng Tư pháp ghi nhận những nỗ lực nêu trên và đề nghị các công chức tiếp tục thực hiện tốt công tác tại địa phương trong thời gian tới, đồng thời khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong 3 tháng cuối năm 2023 vừa qua.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp cũng đã nghe và giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ cho công chức xã, thị trấn về các lĩnh vực như Hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật .....và các nội dung khác có liên quan.

Bà Hứa Thị Phương Hồng cũng chỉ đạo, hướng dẫn Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, thị trấn chủ động nghiên cứu thực hiện theo các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ bằng văn bản của Phòng Tư pháp hoặc qua trao đổi trực tiếp trên hồ sơ; trường hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Phòng Tư pháp để được hướng dẫn xử lý, giải quyết; nếu vượt thẩm quyền hoặc vấn đề chưa rõ ràng, Phòng Tư pháp sẽ làm văn bản đề xuất, xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Tư pháp thành phố. Đồng thời cũng đề nghị công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, thị trấn trước mỗi kỳ họp giao ban tư pháp hàng quý, chủ động gửi văn bản trao đổi, có ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gửi Phòng Tư pháp để được trả lời, hướng dẫn đảm bảo kịp thời, theo quy định./.