12 giờ trước

Sáng ngày 22/9, tại Nhà Văn hóa lao động, thay mặt Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

 Hội nghị với sự tham gia của hơn 30 người là đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn huyện; các cán bộ phụ trách kinh tế các xã, thị trấn.

 Tại đây, báo cáo viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn ECLO đã trình bày, giới thiệu khái quát về chuyển đổi số, tầm quan trọng và lợi ích của chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Giới thiệu đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh một số ứng dụng về chuyển đổi số. Ngoài ra, các đại biểu tham dự cũng được trao đổi, giải đáp những ý kiến, thắc mắc trong việc ứng dụng chuyển đổi số.

 Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về chương trình chuyển đổi số và tầm quan trọng của chương trình chuyển đổi số; trang bị các kiến thức về chuyển đổi số; nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp; nâng cao năng suất và chất lượng lao động cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh mới.

23 giờ trước

Sáng ngày 20/9, Hội đồng Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuẩn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 cho Thành viên Hội đồng Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; cán bộ, công chức được phân công theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện đề nghị, các đại biểu tham gia buổi tập huấn cần tập trung nghiên cứu tài liệu tập huấn kết hợp với nghe báo cáo viên hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, cũng như tích cực tham gia trao đổi thảo luận các vấn đề còn vướng mắc để được các đơn vị thành viên Hội đồng giải đáp, hướng dẫn.

Sau buổi tập huấn, các đại biểu là thành viên Hội đồng đánh giá và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại các nội dung đã được tập huấn với các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện liên quan đến chuẩn tiếp cận pháp luật tại đơn vị để kịp thời chỉ đạo, thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, tránh tình trạng làm hình thức và chạy theo thành tích.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Hiền, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện đã triển khai: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thông qua Hội nghị, nhằm phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm công tác tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện, đảm bảo cán bộ, công chức thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ tiếp cận pháp luật đã được phân công. Đồng thời, phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ và đảm bảo thời gian về việc thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

September 19, 2023

Sáng ngày 14/9/2023, quận 4 đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2023.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Y Thắng- Phó Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM- phổ biến về các nội dung như: Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, các văn bản của địa phương về công tác hòa giải ở cơ sở; kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được báo cáo viên trao đổi, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc phát sinh thực tế trong việc thực hiện hòa giải ở cơ sở.

Qau đó giúp cho các đại biểu có thêm những kiến thức pháp luật và kỹ năng để vận dụng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện để các hòa giải viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở, từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải, giữ gìn đoàn kết trong Nhân dân trên địa bàn Quận 4./.

Phòng Tư pháp quận 4- Phòng PBGDPL

September 14, 2023

Thực hiện Kế hoạch số 2533/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tập huấn, tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện năm 2023. Chiều ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, 2 đơn vị thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ gồm
Phòng Y tế huyện và Phòng Giáo dục và đào tạo huyện đac phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền về kiến thức an toàn thực phẩm năm 2023.
Tham dự có Bà Bùi Thị Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng Y tế huyện, ông Trần Văn Láng- Chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, cùng 77 anh chị là nhân viên y tế học đường, chủ cơ sở bếp ăn tập thể và chủ căn tin các trường học trên địa bàn huyện. 
Tại buổi tập huấn, Bà Bùi Thị Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng Y tế huyện đã truyền tải một số kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đúng quy định của pháp luật, phổ biến nội dung chủ yếu của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/ND-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018, Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021….qua đó, hướng dẫn thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh, chế biến thực thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm; đảm bảo hồ sơ giấy tờ pháp lý theo quy định.Đại diện y tế học đường, chủ căn tin trường học đã đặt những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, thảo luận liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các thủ tục pháp lý liên quan; Tại đây, các nội dung thắc mắc đã được Bà Bùi Thị Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng Y tế huyện giải đáp; từ đó đại diện các cơ sở, nhân viên y tế trường học đã cập nhật được kiến thức thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm ngày càng hoàn thiện, góp phần chăm sóc sức khỏe học sinh trên địa bàn huyện.

September 13, 2023

Sáng ngày 13/9,  huyện Cần Giờ tổ chức Tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” năm 2023.

 Tham dự có đồng chí Huỳnh Văn Trung, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; đồng chí Lê Thị Kim Hiền, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện; đại diện các ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức tư pháp, tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến gắn với tập huấn các quy định pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT, chuyển đổi số, ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”. Hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan đến quy trình thủ tục, hồ sơ nhóm thủ tục liên thông về cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi. Các thay đổi về chính sách BHXH, BHYT từ ngày 01/01/2023, từ ngày 01/7/2023. Tuyên truyền vận động thân nhân người lao động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tuyên truyền vận động các đơn vị đủ điều kiện tham gia Tổ chức Dịch vụ thu BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH huyện.
Ngoài ra, tại đây các đại biểu tham dự đã được trao đổi, trả lời các câu hỏi, giải đáp những thắc mắc có liên quan đến các quy định pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT, chuyển đổi số trong Bảo hiểm xã hội...

 Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị nội dung chính và cập nhật pháp luật, chính sách mới về BHXH, BHYT cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, đặc biệt là những quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, từ ngày 01/7/2023. Tuyên truyền bám sát chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT nhằm giúp cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nâng cao hiểu biết pháp luật về BHXH, BHYT, thấy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội về BHXH, BHYT theo đúng quy định. Triển khai một số quy định về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, khắc phục tình trạng lập hồ sơ không đúng quy định và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”.

September 13, 2023

Sáng ngày 13/9/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

Đến tham dự và làm báo cáo viên cho Hội nghị có Ông Lý Ngọc Thạch – Nguyên Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban dân chủ pháp luật Mặt trận Thành phố. Về phía Huyện có Bà Hứa Thị Phương Hồng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật - Trưởng Phòng Tư pháp Huyện, Bà Lê Thị Hạnh Sơn - Huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Huyện - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc Huyện cùng 296 người gồm các Ban Hội đồng nhân dân Huyện;  Đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Huyện; Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Huyện; Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn;  Thường trực Hội đồng nhân dân xã, thị trấn;  Thường trực Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xã –thị trấn; Công chức Tư pháp – Hộ tịch; Trưởng ấp, khu phố, Trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố.

Tại hội nghị Ông Lý Ngọc Thạch – Nguyên Ủy viên Thường trực - Trưởng ban dân chủ pháp luật Mặt trận Thành phố đã triển khai một số nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở nhằm phổ biến, tuyên truyền chi tiết nội dung Luật Thực hiện Dân chủ cơ cở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn Huyện./.

September 13, 2023

Kịp thời hưởng ứng và tham gia Hội thi thiết kế sản phẩm đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội (sau đây gọi tắt là Hội thi) do Sở Thông tin và Truyền thông, Thành Đoàn và báo Sài Gòn Giải Phóng đồng tổ chức (Kế hoạch liên tịch số 2143/KHLT-STTTT-TĐ-SGGP ngày 20/7/2023); nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp Thành phố đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị hưởng ứng và tham gia Hội thi (Công văn số 3901/STP-PBGDPL ngày 28/7/2023). Tuy trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều nhưng các cá nhân, đơn vị trực thuộc Sở (các Phòng Công chứng số 1, 2 và 4) đã tích cực nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm đồ họa thông tin tuyên truyền Nghị quyết 98/2023/QH15 và gửi về Ban Tổ chức Hội thi, đảm bảo đúng nội dung và thời hạn quy định.

Với chủ đề “Cam kết – Đổi mới – Hành động”, Hội thi đã thu hút  44.599 lượt người quan tâm theo dõi, 238 cá nhân, tập thể tham gia với các tác phẩm thiết kế đồ họa về các nội dung chính trong Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, cũng như các nội dung quan trọng của các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch triển khai của Hệ thống chính trị Thành phố, nhằm chung tay hành động, cụ thể hóa các vấn đề Nghị quyết đề ra.  

Trải qua vòng sơ loại và vòng chung khảo, Ban Tổ chức Hội thi đã chọn ra 18 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Bằng sự sáng tạo, cách thức thể hiện sản phẩm tuyên truyền, tiếp cận sát với từng nội dung Nghị quyết 98, Phòng Công chứng số 2 – Sở Tư pháp đã xuất sắc, vinh dự đạt giải Nhì Bảng B Hội thi (Bảng các sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức) với sản phẩm motion graphic mang tiêu đề: “Ngành, nghề ưu tiên thu hút Nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố theo Nghị quyết số 98/2023/QH15”. Sản phẩm của đơn vị hướng đến những điều mà Nhà đầu tư chiến lược cần biết về ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 98/2023/QH15. Qua đó, nhằm thu hút, góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn sắp tới./.

Phòng PBGDPL- Sở Tư pháp TP.HCM