Tháng Hai 1, 2024

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kết quả kiểm tra, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 của Đoàn Kiểm tra, ngày 30 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tiến hành họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và các tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí về nông thôn mới năm 2023. Theo đó, các thành viên Hội đồng nhất trí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 07/07 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tháng Một 31, 2024

Ngày 31/01/2024, Huyện Bình Chánh tổ chức họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2024.

Bà Hứa Thị Phương Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật – Trưởng Phòng Tư pháp đã chủ trì cuộc họp cùng với 28/32 thành viên Hội đồng, chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức tư pháp – Hộ tịch 16 xã, thị trấn.

Cuộc họp đã báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn Huyện; kết quả 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bình Chánh; Triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Huyện năm 2024; Kế hoạch số 09/ KH-UBND ngày 9 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Huyện về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2024.

Cuộc họp đã đề ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024./.

 

Tháng Một 31, 2024

 

Sáng ngày 31/01/2024, đồng chí Hứa Thị Phương Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Huyện Bình Chánh đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng về đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá của các xã, thị trấn, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật đã kiểm tra, tổng hợp bảng điểm của các Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và gửi nội dung điểm tự chấm của các xã, thị trấn đến các thành viên Hội đồng để rà soát, kiểm tra và chấm điểm theo từng lĩnh vực phụ trách của đơn vị.

Hội đồng đã họp thẩm định kết quả tự chấm điểm của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, kết quả có 16/16 xã, thị trấn  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023./.

Tháng Một 29, 2024

Sáng ngày 27/01/2024, Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp xã, thị trấn năm 2023, phát động phong trào thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ trì hội nghị có bà Hứa Thị Phương Hồng-Trưởng Phòng Tư pháp Huyện và bà Nguyễn Ngọc Ðan Tuyền- phó trưởng Phòng Tư pháp, các chuyên viên Phòng Tư pháp cùng Công chức Tư pháp hộ tịch 16 xã, thị trấn.Trong hội nghị cũng đã trao khen thưởng cho 3 đơn vị đứng đầu cụm thi đua gồm xã phong Phú, xã Tân Nhựt và xã Vĩnh Lộc A. Phòng cũng đã trao tặng 32 phần quà tết cho các cco6ng chức – Tư pháp hộ tịch 16 xã, thị trấn.

Trong dịp này Phòng Tư pháp đã tổ chức chuyến về nguồn tąi khu Di tích lịch sử Mậu Thân xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh. Đoàn đã đến thăm và dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm và tham quan khu di tích. Qua đó, bày tǒ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc./.

Tháng Một 29, 2024

Ngày 18, 19, 23/01 năm 2024, Hội đồng giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật  Huyện Bình Chánh tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 cho công dân trúng tuyển thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2024 trên địa bàn Huyện.

Đến dự và làm báo cáo viên trong Hội nghị có ông Trương Phi Hùng, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện Bình Chánh; ông Nguyễn Văn Chình, Huyện ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Huyện. ông Nguyễn Văn Trung, Báo cáo viên pháp luật Huyện, Chuyên viên Phòng Tư pháp Huyện. Bà Hứa Thị Phương Hồng, Trưởng Phòng Tư pháp Huyện cùng các đồng chí là thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện, xã-thị trấn và trên 400 thanh niên trúng tuyển thi hành nghĩa vụ quân sự và gia đình thanh niên.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ các quy định của Luật NVQS năm 2015 như: Đối tượng được miễn thực hiện NVQS; độ tuổi gọi nhập ngũ; đối tượng không được đăng ký NVQS; đối tượng được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ; các chế độ, chính sách của công dân trong thời gian thực hiện NVQS; nhiệm vụ, quyền hạn của công dân và các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện NVQS. Nghị định 37/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu như: Hành vi không đăng ký NVQS lần đầu, vi phạm các quy định về sơ tuyển, kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện NVQS, quy định về nhập ngũ,…

Thông qua Hội nghị tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân trúng tuyển thi hành nghĩa vụ quân sự cũng như trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.

Tháng Một 15, 2024

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông, Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ xã, Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức phiên tòa giả định cho người dân thuộc hộ nghèo sống phụ thuộc vào rừng tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh với 78 lượt người tham dự.

Tháng Một 6, 2024

Chiều 5/1/2024, Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ đã xem xét, thẩm định mô hình phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả của xã An Thới Đông và Bình Khánh để đề xuất khen thưởng và giới thiệu nhân rộng trên cơ sở trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐPHPBGDPL huyện đã đến dự.

Theo đó, UBND xã Bình Khánh và An Thới Đông cùng thực hiện 2 mô hình: Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt Tổ nhân dân và Huy động Trưởng ấp tham gia hoạt động hòa giải.

Tại xã An Thới Đông, thí điểm tại ấp An Hòa vào tháng 3/2023 và nhân rộng trên toàn địa bàn xã từ tháng 10/2023. Theo ghi nhận, hiệu quả của 2 mô hình đã tập trung các nội dung tuyên truyền ngắn gọn có liên quan thiết thực với quyền lợi, nghĩa vụ của người dân được thực hiện dưới dạng giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành, cấp phát tờ gấp... giúp cho người dân dễ hiểu, dễ nhớ các quy định của pháp luật, nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật và vận dụng quy định pháp luật vào thực tiễn. Bên cạnh đó, triển khai mô hình cũng góp phần huy động được các nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã.

Tại xã Bình Khánh, thí điểm tại ấp Bình Trường từ tháng 4/2023, từ tháng 10/2023 nhân rộng trên toàn địa bàn xã. UBND xã thường xuyên tổ chức cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho các thành viên đặc biệt là trưởng ban nhân dân các ấp; đồng thời, thường xuyên trao đổi, giao ban với các trưởng ban nhân dân ấp về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nhân dân, hỗ trợ thêm về pháp lý cho các trưởng ấp để làm cơ sở hòa giải, đối với những vụ việc phức tạp hỗ trợ liên hệ với phòng ban chuyên môn tham khảo ý kiến hỗ trợ cho công tác hòa giải…

Qua các mô hình, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền địa phương và cho biết sẽ tổ chức khen thưởng để nhân rộng đến các xã, thị trấn cùng tham gia thực hiện.

Qua xem xét 2 mô hình của 2 xã An Thới Đông và Bình Khánh, thành viên Thường trực Hội đồng đã thống nhất về tính hiệu quả và sẽ giới thiệu, nhân rộng trên toàn địa bàn huyện trong năm 2024.

 

Tháng Một 6, 2024

 Chiều ngày 05/01, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) huyện đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên HĐPHPBGDPL huyện lần thứ I/2024.

 Buổi họp đã thông qua các nội dung kế hoạch trong năm 2024 của Hội đồng gồm: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện; công tác kiểm tra và đánh giá hiệu quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phân công hoạt động của thành viên HĐPHPBGDPL huyện.

Các nội dung, nhiệm vụ được đề ra trong năm 2024 nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường và phát huy vai trò của chính quyền và các đơn vị cơ sở trong PBGDPL, gắn kết chặt chẽ giữa trách nhiệm công vụ, nghề nghiệp, nghĩa vụ học tập pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, thông qua hoạt động thực thi công vụ, thi hành pháp luật kết hợp PBGDPL cho nhân dân; gắn việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, phẩm chất công dân; nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị thành viên sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý mà còn phải cung cấp đầy đủ kiến thức pháp luật cơ bản, thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp có thể áp dụng, vận dụng trong thực tiễn đời sống; các nội dung cần được chọn lọc phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động chuyển đổi số trong PBGDPL, đảm bảo quyền và các điều kiện tiếp cận rộng rãi thông tin (trong đó có thông tin pháp luật) của công dân, doanh nghiệp và bảo vệ các quyền tự do cơ bản, phù hợp với luật pháp Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; góp phần thực hiện có hiệu quả các quy định dân chủ ở cơ sở “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chú trọng đẩy mạnh vận động xã hội hóa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...
Song song đó, việc tăng cường công tác kiểm tra và đánh giá hiệu quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ đánh giá chính xác, khách quan tình hình thực hiện và kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những biện pháp, cách làm hay trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị để nhân rộng điển hình trên địa bàn huyện và kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng HĐPHPBGDPL huyện yêu cầu các đơn vị thành viên đẩy mạnh việc triển khai, tuyên truyền các Luật mới có hiệu lực trong năm 2023, 2024, đặc biệt là các Luật liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, các đối tượng thuộc nhóm yếu thế; triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo theo Quy chế hoạt động của Hội đồng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin giữa các thành viên; tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực quan, sinh động và sâu rộng đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân góp phần đưa pháp luật đến gần với nhân dân…