Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền trực tiếp pháp luật...

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian vừa qua đã đạt được nhiều thành...

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO...

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ...

Cụm thi đua IV quận-huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá thi đua công...

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018 tại...

Cần Giờ phối hợp Biên phòng Thành phố tổ chức phổ biến pháp...

Nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật và đưa pháp luật đến gần với Nhân dân đặc biệt...

Quận 12 tổ chức phổ biến pháp luật cho người bị tạm giữ, tạm...

Nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa...

Huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử...

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Phòng Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp...

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền trực tiếp pháp luật...

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian vừa qua đã đạt được nhiều thành...

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO...

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ...

Cụm thi đua IV quận-huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá thi đua công...

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018 tại...

Cần Giờ phối hợp Biên phòng Thành phố tổ chức phổ biến pháp...

Nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật và đưa pháp luật đến gần với Nhân dân đặc biệt...

Quận 12 tổ chức phổ biến pháp luật cho người bị tạm giữ, tạm...

Nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa...

Huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý, sử...

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Phòng Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp...