Cần Giờ đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo...

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ban An toàn giao thông huyện Cần Giờ đồng loạt ra quân...

Cần Giờ tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình cho...

Sáng nay ngày 09 tháng 9 năm 2019, được sự quan tâm hỗ trợ của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường...

Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận 1 tổ chức Hội thi tìm hiểu...

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/QU, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể quận 1 về...

Quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề Luật Biển Việt...

          Ngày 9/8/2019, Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức tập huấn chuyên đề “Luật biển...

Công an Quận 1 tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2019

             Nhằm truyền đạt một số kiến thức cơ bản, các quy định, phương pháp...

Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử...

Ngày 09/8/2019, Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão đã tổ chức hội thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ phường....

Cần Giờ đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo...

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ban An toàn giao thông huyện Cần Giờ đồng loạt ra quân...

Cần Giờ tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình cho...

Sáng nay ngày 09 tháng 9 năm 2019, được sự quan tâm hỗ trợ của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường...

Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận 1 tổ chức Hội thi tìm hiểu...

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/QU, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể quận 1 về...

Quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề Luật Biển Việt...

          Ngày 9/8/2019, Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức tập huấn chuyên đề “Luật biển...

Công an Quận 1 tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2019

             Nhằm truyền đạt một số kiến thức cơ bản, các quy định, phương pháp...

Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử...

Ngày 09/8/2019, Đảng ủy phường Phạm Ngũ Lão đã tổ chức hội thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ phường....