Hôm qua, 2:40 am

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3, chiều ngày 15/9/2020, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 3, Phòng Tư pháp phối hợp Phòng Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 100 cán bộ, công chức đại diện cho ban ngành, đoàn thể của quận và 14 phường; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp Quận 3 gồm: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự, Ban chỉ huy Công an quận và 14 phường.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên -Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng phòng Công tác Thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến những nội dung trọng tâm của luật, trong đó tập trung vào các quy định như: trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo viên triển khai một số nội dung cơ bản của thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại và thủ tục phục hồi danh dự được quy định trong Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Hội nghị góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, qua đó phòng ngừa, không để xảy ra các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước./.

Hôm qua, 2:36 am

Thực hiện Kế hoạch 561/KH-TP ngày 11/9/2020 của Phòng Tư pháp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự và Luật lực lượng dự bị động viên trên địa bàn quận năm 2020.

Vào lúc 14 giờ, ngày 18/9/2020 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, bà Hoàng Kim Chi - Trưởng phòng Tư pháp quận - Báo cáo viên pháp luật quận đã tuyên truyền đồng thời cung cấp tài liệu với nội dung một số quy định của pháp luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật lực lượng dự bị động viên cho 292 người là thanh niên là nguồn nghĩa vụ quân sự của quận, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2021./.

 

 

Hôm qua, 2:33 am

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, UBND phường 10 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Khiếu nại năm 2011 số 02/2011/QH13 và Luật Tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14 cho cán bộ, công chức, chiến sỹ công an Phường 10, lực lượng bảo vệ dân phố, Ban chỉ huy quân sự và Ban điều hành Tổ dân phố cùng một số người dân trên địa bàn phường; báo cáo viên là bà Nguyễn Thị Thu Trang – Nguyên Chánh thanh tra Quận 3.

Trong buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe phổ biến một số quy định cơ bản của Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2018 như: Khiếu nại là gì, các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại, thẩm quyền và trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo là gì, các hành vị bị nghiêm cấm theo Luật Tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo thẩm quyền và trình tự giải quyết tố cáo.

Hoạt động góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức phường và nhân dân về khiếu nại, tố cáo. Qua đó, nhằm hạn chế không để phát sinh vụ việc khiếu nại vượt cấp hoặc vụ việc kéo dài gây mất lòng tin của nhân dân./.

Hôm qua, 2:31 am

Chiều ngày 18/9/2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức Hội thảo “ Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Chủ trì Hội thảo ông Bùi Trọng Suốt - Trưởng phòng Tư pháp và bà Đỗ Thị Duy Hậu- Phó trưởng phòng Tư pháp quận 6. Cùng 70 đại biểu là Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Văn hóa và Thông tin, Y tế, Tài Nguyên và Môi trường, Kinh tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị và Công chức phụ trách xử lý vi phạm hành chính của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;cùng Đại diện các đơn vị: Công an quận 6; Đội Quản lý thị trường Số 6; Chi cục Thuế quận 6; Đại diện lãnh đạo UBND 14 Phường; Công an 14 phường; Công chức 14 phường (Tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng) trên địa bàn quận.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe Ông Bùi Trọng Suốt - Trưởng phòng Tư pháp quận đánh giá kết quả hoạt động trong công các xử lý vi phạm hành chính của các phòng, ban, ngành thuộc quận trong thời gian qua và phương hướng thực hiện trong thời gian tới;

 

Bà Đỗ Thị Duy Hậu- Phó trưởng phòng Tư pháp quận 6 trao đổi các nội dung liên quan việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013; Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Qua hội thảo các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, biện pháp, cách làm hay trong việc xử lý vi phạm hành chính qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động liên quan đến xử lý vi phạm hành. /.

Hôm qua, 2:28 am

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/9/2020 tại Ủy ban nhân dân  quận Tân Phú diễn ra Hội nghi tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 cho toàn thể cán bộ, công chức trên địa bàn quận nhằm hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 9/11”.

Tham dự Hội nghị có hơn 60 người tham dự là đại diện Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ huy quân sự, Công an quận, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, lãnh đạo Hội Luật gia quận và công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và phường.

 

Đến tham dự và tập huấn, ông Vũ Ngọc Nam -  Trưởng phòng Kiểm tra văn bản – Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu một số quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và tập huấn công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.   

Hội nghị tập huấn đã giúp cán bộ, công chức phụ trách công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nắm vững các quy định cũng như kỹ năng thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, văn bản quy phạm pháp luật, từ đó nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.


 

Hôm qua, 2:25 am

Tối ngày 27/8/2020, Liên đoàn Lao động quận 7 phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc, tín dụng đen cho công nhân nhà trọ khu phố 1B, phường Tân Thuận Đông, quận 7 theo kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc, tín dụng đen cho hội viên và công nhân lao động 10 phường của quận 7.

 

Tại buổi tuyên truyền, Trung tâm công tác xã hội Ánh Dương thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao động tại khu nhà trọ./.

Hôm qua, 2:19 am

Nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các công tác tư pháp và trao đổi, triển khai, thông tin những nội dung, quy định mới ở các lĩnh vực thuộc công tác tư pháp, ngày 11/9/2020, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Cuộc họp giao ban công tác tư pháp Quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp Quý 4 năm 2020; đồng thời, tập huấn cho đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch xã – thị trấn nắm vững các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 18/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Tại cuộc họp giao ban và tập huấn, ông Nguyễn Triều Lưu – Trưởng phòng Hộ tịch – Quốc tịch Sở Tư pháp Thành phố đã triển khai các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP; công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã – thị trấn đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tư pháp, hộ tịch và ở các lĩnh vực khác.

 Ông Trương Văn Tánh – Trưởng phòng Tư pháp huyện đã thông tin nội dung các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý 4 ở các lĩnh vực như phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đặc biệt, đề nghị đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020./.

Hôm qua, 2:17 am

Để đảm bảo các hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải hàng năm, nhưng vẫn đảm bảo được các biện pháp phòng, chống dịch covid-19. Vì vậy, Phòng Tư pháp Quận 5 đã xây dựng kế hoạch phối hợp số 1231/KH-TP ngày 24/8/2020 về tập huấn kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên tại cơ sở. Tối ngày 09/9/2020 tại Ủy ban nhân dân Phường 3 và sáng ngày 11/9/2020 tại Ủy ban nhân dân Phường 5 Quận 5 đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2020, do Ông Lê Hữu Trọng - Báo cáo viên pháp luật quận chủ trì buổi tập huấn, có 40 người tham dự, cấp phát 40 quyển đề cương gồm các nội dung cơ bản liên quan đến Luật Hòa giải ở cơ sở, các tình huống mẫu giải quyết vụ việc hòa giải.

 

Qua buổi tập huấn nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận, góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển; giảm bớt việc thưa kiện ở Tòa án các cấp, giảm khiếu kiện và áp lực cho Ủy ban nhân dân các cấp./.

September 19, 2020

Sáng 18/9, UBND xã Long Hòa phối hợp Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã năm 2020. Tham dự có trưởng, phó ban nhân dân ấp, tổ trưởng tổ nhân dân, các đối tượng đặc thù, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 4 ấp. Tại hội nghị, ông Võ Văn Rong - chuyên viên Phòng Tư pháp huyện, Chủ tịch hội luật gia huyện, Báo cáo viên pháp luật huyện đã thông tin đến người dân về các chính sách, các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số cụ thể như: chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khơrme trên địa bàn thành phố; chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số; đề án đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; các văn bản pháp luật mới trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới 6 tháng đầu năm;...

September 16, 2020

Nhằm triển khai một số nội dung của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quyết định 31/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã… cũng như, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ chứng thực cho đội ngũ cán bộ làm công tác cấp bản sao từ sổ gốc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và công chức Tư pháp - hộ tịch tại các xã, thị trấn góp phần đảm bảo thực hiện công tác chứng thực có hiệu quả, thống nhất, đúng pháp luật. Sáng nay, ngày 16 tháng 9 năm 2020, Phòng  Tư pháp Cần Giờ tổ chức hội nghị tập huấn công tác chứng thực năm 2020 cho gần 40 đại biểu là cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa hàn huyện với sự hướng dẫn của Ông Phan Thanh Tùng – Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đó, các đại biểu đã được báo cáo viên giới thiệu và hướng dẫn các nội dung cơ bản pháp luật liên quan đến công tác chứng thực cũng như, giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác chứng thực góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính nói chung và thực hiện công tác chứng thực nói riêng trên địa bàn huyện.