• Tháng Năm 2, 2024

Thực hiện Kế hoạch số 346/HĐPH ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chứng thực và hộ tịch trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Ngày 25/4/2024, Ủy ban nhân dân Huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện tổ chức Hội nghịTập huấn nghiệp vụ chứng thực và hộ tịch trên địa bàn huyện Bình Chánh”.

Đến dự Hội nghị tập huấn và làm báo cáo viên cho hội nghị có Đồng chí Hứa Thị Phương Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Huyện, - Trưởng Phòng Tư pháp Huyện, đồng chí Huỳnh Trần Tấn Luật- Chuyên viên Phòng Tư pháp cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;  Công chức Tư pháp – Hộ tịch; Công chức phụ trách công tác Văn thư 16 xã- thị trấn tham dự.

 Hội nghị đã triển khai, hướng dẫn về công tác chứng thực và hộ tịch cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức thực hiện công tác chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn bổ sung kiến thức và nghiệp vụ trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực chứng thực tại địa phương, góp phần đảm bảo công tác chứng thực được thực hiện đúng theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác chứng thực theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Tạo sự thống nhất về nhận thức và áp dụng quy định pháp luật trong công tác đăng ký khai sinh cho nhân khẩu đặc biệt đang cư trú trên địa bàn Huyện.

Cũng trong hội nghị báo cáo viên đã triển khai quy trình chứng thực điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 Giải đáp nghiệp vụ đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

 Hướng dẫn trình tự giải quyết đăng ký khai sinh cho nhân khẩu đặc biệt cư trú trên địa bàn Huyện./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện