• Tháng Một 30, 2024

Ngày 27/01/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Phường 1. Tại buổi tuyên truyền, Thượng tá Lê Xuân Hưng – QUV/Chính trị viên BCH Quân sự quận đã giới thiệu một số nội dung cơ bản về các chế tài xử phạt khi có hành vi cố ý không nhận lệnh, gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ… cho hơn 80 cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân đặc biệt là những công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm giúp cho những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nâng cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc. Đồng thời nhận định vai trò của gia đình trong việc động viên khuyến khích con em mình tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Qua đó góp phần xây dựng an ninh quốc phòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/bth tt qsqp.jpg

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện