• Tháng Bảy 26, 2023

HỎI- ĐÁP

Luật hôn nhân và gia đình

 

Câu 1. Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng như thế nào?

Đáp án :  (theo điều 29 luật HNGĐ)

a. Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.

b. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

c. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.

Câu 2. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện như thế nào?

Đáp án : (Theo khoản 1 điều 8 Luật HNGĐ)

a. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

b. Không bị mất năng lực hành vi dân sự; Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Câu 3: Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm theo Luật hôn nhân và gia đình?

Đáp án:  (Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân& Gia đình 2014): Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác.

Câu 4: Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định những người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng cho người chưa thành niên?

Đáp án:  (Điều 107, Điều 110-114 Luật hôn nhân và gia đình 2014).

a. Cha mẹ (trong trường hợp không sống chung với con).

b. Anh, chị đã thành niên (nếu cha mẹ không còn )

c. Ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú, cậu, bác ruột (nếu cháu không có người cấp dưỡng nào khác)

Câu 5. Căn cứ nào để Tòa án xem xét giải quyết cho ly hôn?

Đáp án:  (Điều 55, 56 Luật hôn nhân và gia đình 2014).

- Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

- Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

- Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

- Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.

  Câu 6: Quan điểm của Nhà nước đối với hôn nhân giữa những người cùng giới tính?

Đáp án: (Khoản 2 Điều 8 Luật hôn nhân& Gia đình 2014) : Không thừa nhận việc kết hôn giữa những người cùng giới tính.

  Câu 7: “Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội” đây là quyền, nghĩa vụ về lĩnh vực gì trong Luật hôn nhân và gia đình?

Đáp án : (Theo điều 23 Luật HNGĐ): Quyền, nghĩa vụ về học tập, làm việc, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

Câu 8. Vợ chồng có quyền nhờ mang thai hộ khi có đủ điều kiện gì theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình ?

Đáp án :  (Theo khoản 2 điều 95): Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; Vợ chồng đang không có con chung; Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

          Câu 9 : Người được nhờ mang thai hộ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình phải có đủ các điều kiện sau đây:

Đáp án :  (theo khoản 3 điều 95)

a. Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

b. Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng; Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

c. Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; Đã từng sinh con và được mang thai hộ nhiều lần lần; Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ; Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng; Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

          Câu 10: Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo Luật hôn nhân và gia đình :

Đáp án : (Theo điều 82 Luật HNGĐ): Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi; Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con./.

 

            HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

HUYỆN BÌNH CHÁNH

 

 

Được đăng trong chuyên mục: Phổ biến giáo dục Pháp Luật