• Tháng Tư 10, 2023

Quận Tân Bình biên soạn tài liệu hỏi đáp về thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể gồm:

- Hỏi đáp về thực hiện dân chủ trong trường học;

- Hỏi đáp về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Chi tiết xem tại đây./.

Được đăng trong chuyên mục: Phổ biến giáo dục Pháp Luật