Công chứng và một số vấn đề pháp lý liên quan
Tháng Một 3, 2019
0 lượt thích
0 nhận xét
910 lượt xem
0 yêu thích

Các thẻ: nghe nhìn

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2018” năm 2018, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố xây dựng clip tuyên truyền pháp luật với nội dung "Công chứng và một số vấn đề pháp lý liên quan"