Thống Kê
  • Lượt Xem

    30
  • Lượt Thích

    0
  • Văn Bản

    11
Xem Nhiều Nhất
bởi Moderator
4 Lượt Xem | 0 Lượt Thích
bởi Moderator
3 Lượt Xem | 0 Lượt Thích
bởi Moderator
3 Lượt Xem | 0 Lượt Thích
Trích yếu văn bản:
Đơn Vị Ban Hành:
Loại Văn Bản:
Danh Mục:

08/2015/QĐ-UBND
Quyết Định
3 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Thông tư 10/2016/TT-BTP
Thông Tư
2 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Thông tư liên tịch số...
Thông tư liên tịch
3 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Luật Phổ biến, giáo dục pháp...
Bộ luật, Luật
3 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg
Quyết Định
3 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg
Quyết Định
3 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Nghị định 28/2013/NĐ-CP
Nghị Định
4 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
09/2015/QĐ-UBND
Quyết Định
2 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Tiêu Đề Nội Dung Đơn Vị Ban Hành Loại Văn Bản Ngày ban hành
08/2015/QĐ-UBND Quy chế quản lý đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn TP. HCM Quyết Định Tháng Bảy 26, 2018
Thông tư 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm ... Thông Tư Tháng Bảy 26, 2018
Thông tư liên tịch số... Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đ... Thông tư liên tịch Tháng Bảy 26, 2018
Luật Phổ biến, giáo dục pháp... Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Bộ luật, Luật Tháng Bảy 26, 2018
Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành ph... Quyết Định Tháng Bảy 26, 2018
Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quyết Định Tháng Bảy 26, 2018
Nghị định 28/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Nghị Định Tháng Bảy 26, 2018
09/2015/QĐ-UBND Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn TP Quyết Định Tháng Bảy 26, 2018