Tháng Sáu 2, 2020

Ngày 20/5/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp - Hộ tịch của 14 phường trên địa bàn quận định kỳ quý 1 năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Huỳnh Tấn Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Bùi Trọng Suốt- Trưởng phòng Tư pháp quận 6; Bà Đỗ Thị Duy Hậu- Phó trưởng phòng Tư pháp quận 6; Bà Huỳnh Thị Ngọc Hân- Phó trưởng phòng Tư pháp quận 6; cùng các đồng chí công chức phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp- Hộ tịch 14 phường trên địa bàn quận tham dự.

Tại Hội nghi, Ông Bùi Trọng Suốt- Trưởng phòng Tư pháp quận 6 đã đề nghị Công chức Tư pháp- Hộ tịch 14 phường  báo cáo những khó khăn, vướng mắc và các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2020 trên các mặt công tác ngành Tư pháp.

Thông qua Hội nghị, đại diện Phòng Tư pháp quận ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp, khó khăn, vướng mắc của các phường và sẽ giải đáp trong thời gian tới và góp phần hoàn thành công tác trọng tâm tư pháp của quận trong thời gian tới./.

Tháng Sáu 2, 2020

Ngày 14/5/2020, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật năm 2020 theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 Bộ Tư pháp quy định về Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Tại buổi tập huấn Báo cáo viên pháp luật Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường - Trưởng Ban phổ biến giáo dục pháp luật Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu các kỹ năng cơ bản trong phổ biến, giáo dục pháp luật như kỹ năng chọn nội dung chủ đề, đề tài, kỹ năng nói, kỹ năng tuyên truyền…

Thông qua tập huấn Ban tổ chức lớp đã trang bị thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là việc giới thiệu các trang/cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và của UBND quận để các báo cáo viên truy cập, tra cứu tài liệu văn bản pháp luật khi thực hiện báo cáo phổ biến, tuyên truyền pháp luật tại cơ sở./.

Tháng Sáu 2, 2020

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới có hiệu lực rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 biên soạn tài liệu giới thiệu một số quy định của pháp luật về Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, cụ thể như sau:

 

 

                                           

Tháng Năm 26, 2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Nghị định  42/2020/NĐ-CP áp dụng với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9 loại hàng hóa nguy hiểm
Theo Nghị định, tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại sau đây:
Loại 1: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ gồm: Nhóm 1.1: Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng; nhóm 1.2: Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng; nhóm 1.3: Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng; nhóm 1.4: Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể; nhóm 1.5: Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng; nhóm 1.6: Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.
Loại 2: Khí gồm: Nhóm 2.1: Khí dễ cháy; nhóm 2.2: Khí không dễ cháy, không độc hại; nhóm 2.3: Khí độc hại.
Loại 3: Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.
Loại 4: Nhóm 4.1: Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy; nhóm 4.2: Chất có khả năng tự bốc cháy; nhóm 4.3: Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy
Loại 5: Nhóm 5.1: Chất ôxi hóa; nhóm 5.2: Perôxít hữu cơ.
Loại 6: Nhóm 6.1: Chất độc; nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh.
Loại 7: Chất phóng xạ.
Loại 8: Chất ăn mòn.
Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.
Các bao bì, thùng chứa hàng hoá nguy hiểm chưa được làm sạch bên trong và bên ngoài sau khi dỡ hết hàng hoá nguy hiểm cũng được coi là hàng hoá nguy hiểm tương ứng.

Phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm
Nghị định quy định, phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.
Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên và phía sau của phương tiện.
Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. Việc làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện được thực hiện theo quy trình và ở nơi quy định.
Nghị định cũng quy định việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm trên phương tiện và lưu kho bãi. Cụ thể, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển và lưu kho, bãi phải tuân thủ đúng chỉ dẫn về bảo quản, xếp, dỡ, vận chuyển của từng loại hàng hoá nguy hiểm hoặc trong thông báo của người thuê vận tải.
Việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm phải do người thủ kho, người thuê vận tải hoặc người áp tải trực tiếp hướng dẫn và giám sát. Không xếp chung các loại hàng hóa có thể tác động lẫn nhau làm tăng mức độ nguy hiểm trong cùng một phương tiện. Đối với loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm quy định phải xếp, dỡ, lưu giữ ở nơi riêng biệt thì việc xếp, dỡ phải thực hiện tại khu vực kho, bến bãi riêng biệt.
Trường hợp vận chuyển hàng hoá nguy hiểm không quy định phải có người áp tải thì người vận tải phải thực hiện xếp, dỡ hàng hóa theo chỉ dẫn của người thuê vận tải. Sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi thì nơi lưu giữ hàng hóa nguy hiểm phải được làm sạch để không ảnh hưởng tới hàng hóa khác theo đúng quy trình quy định.

                                                                                (Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/van-ban-chinh-sach-moi.aspx?ItemID=3171)

Tháng Năm 26, 2020

Ngày 17/04, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Nghị định này có 5 Chương 29 Điều quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các bộ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

Nghị định nêu rõ nguyên tắc bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng là: Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân và người chấp hành xong hình phạt tù.
Định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân
Các cơ sở giam giữ phạm nhân có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá năng lực, nhu cầu, điều kiện, hoàn cảnh của từng phạm nhân để hướng dẫn họ lập kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng cho bản thân; phối hợp với các Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho phạm nhân.
Căn cứ vào khả năng, nhu cầu của phạm nhân, thị trường lao động và điều kiện cụ thể, ba tháng trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, các cơ sở giam giữ phạm nhân lập kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân.
Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề, nâng cao tay nghề để có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng.
Tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù

Nghị định nêu rõ, người chấp hành xong hình phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 03 tháng được miễn, giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này.

Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND cấp tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù để phát triển sản xuất, tạo việc làm.

Người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nhu cầu của người chấp hành xong hình phạt tù và thực tiễn thị trường lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong hình phạt tù; theo dõi, báo cáo tình trạng việc làm của người chấp hành xong hình phạt tù do trung tâm giới thiệu với cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ việc làm.

Nghị định cũng quy định, người chấp hành xong hình phạt tù được chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhà nước khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; khuyến khích việc tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp thực hiện:
Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Thi hành án dân sự rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
Chỉ đạo Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp các địa phương cập nhật thông tin về tình hình án tích của người chấp hành xong hình phạt tù và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020. Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành..

                                                                                               (Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/van-ban-chinh-sach-moi.aspx?ItemID=3175)

Tháng Năm 26, 2020

Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5, trong đó tiêu biểu như chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân, xe vi phạm giao thông sẽ không bị tạm giữ nếu nộp tiền bảo lãnh...


Tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông có thể được giữ phương tiện nếu đặt tiền bảo lãnh
Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP  ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính có hiệu lực ngày 01/05/2020.
Nghị định số 31 đã sửa đổi quy định về giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản dưới sự quản lý của cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ nếu: a) Cá nhân vi phạm có nơi đăng ký thường trú hoặc có đăng ký tạm trú còn thời hạn hoặc có giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân vi phạm đang công tác; tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện; b) Tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được xem xét để giao giữ, bảo quản phương tiện.
Trong thời gian được giao giữ, bảo quản phương tiện, tổ chức, cá nhân vi phạm không được phép sử dụng phương tiện tham gia giao thông; không được tự ý thay đổi nơi giữ, bảo quản nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền.
Sửa đổi, bổ sung quy định về bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án
Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực vào ngày 01/5.
Theo đó, trước khi bán đấu giá tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung mà có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định thì Chấp hành viên thông báo cho các chủ sở hữu chung đó thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản.
Trường hợp trong cùng một cuộc đấu giá mà có nhiều tài sản được đấu giá để thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu tổ chức đấu giá thực hiện việc đấu giá theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại.
Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.
Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.
Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.
Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.
Lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng
Được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3 và chính thức có hiệu lực ngày 15/5, Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc đã quy định lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng. Theo Quyết định này, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Mức ký quỹ là 100 triệu đồng. Thời hạn ký quỹ là 05 năm 06 tháng.
Trong 35 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động phải ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn nơi đăng ký thường trú.
07 công việc người lao động Việt Nam không được đến làm việc ở nước ngoài
Có hiệu lực ngày 20/5, Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4 của Chính phủ đã ban hành kèm theo danh mục công việc người lao động Việt Nam không được đến làm việc ở nước ngoài, trong đó có tới 07 công việc, cụ thể:
- Công việc massage làm việc tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí;
- Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm), mangan, điôxit thủy ngân;
- Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại;
- Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất axit nitơric, natri sunfat, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, sát trùng, chống mối mọt có độc tính mạnh;
- Công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập;
- Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn (dưới lòng đất, lòng đại dương);
- Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả.
Cấp bản sao điện tử từ sổ gốc
Chính thức có hiệu lực từ ngày 22/5 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã có quy định về việc cấp bản sao điện tử từ sổ gốc. Theo đó tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao điện tử theo 02 cách:
- Cấp bản sao điện tử từ sổ gốc: Khi đó, cơ quan đang quản lý sổ gốc sẽ căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử có chữ ký số của cơ quan cho người yêu cầu.
- Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu­Với cách làm này, tổ chức, cá nhân xuất trình bản chính giấy tờ, tài liệu làm cơ sở để chứng thực bản sao. Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, chụp điện tử bản chính, nhận lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính và thực hiện ký số của người chứng thực, cơ quan có thẩm quyền chứng thực và cập nhật vào sổ chứng thực.

                                                                                                           (Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/van-ban-chinh-sach-moi.aspx?ItemID=3183)

 

Tháng Năm 5, 2020

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A có nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu, lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người và tỷ lệ tử vong cao. Nên mỗi người chúng ta phải thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly xã hội, thường xuyên khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng NCOVI của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tếnhằm phòng nhiễm bệnh và chống sự lây lan bệnh truyền nhiễm ra cộng đồng.

Hiện nay, dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở các nước trên thế giới, nên mỗi cá nhân phải nghiêm túc trong việc khai báo kịp thời, trung thực về diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc và nhân viên y tế; Trường hợp người phải thực hiện kiểm dịch y tế thì có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra y tế để phát hiện và ngăn chặn bệnh truyền nhiễm lây lan ra cộng đồng.

Do đó, người nào không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

Người nào có hành vi che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

Trường hợp, người thuộc đối tượng phải kiểm dịch y tế mà từ chối kiểm tra y tế thì phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

 Và người nào làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tù với khung hình phạt thấp nhất là 01 năm và cao nhất là 12 năm được quy định tại Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015./.

Tháng Năm 5, 2020

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Dân quận tự vệ ( 28/3/1935- 28/3/2020) Phòng Tư pháp quận phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ năm 2019 dưới hình thức tờ bướm.

Luật Dân quân tự vệ gồm 8 Chương, 50 Điều được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019. Trong đó, quy định rõ nguyên tắc tổ chức hoạt động; nhiệm vụ của Dân quân tự vệ; độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình; trình tự đăng ký; tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình; các hành vi bị cấm; chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ./.

 

Tháng Năm 5, 2020

Để kịp thời quán triệt các nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư và Thông tư số 01/2020-TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Ngày 18/3/202020, Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực và công tác soạn thảo văn bản cho gần 70 lượt công chức tư pháp – hộ tịch, công chức văn phòng thống kê các đơn vị.

Tại hội nghị bà Trần Thanh Bình – Trưởng phòng Tư pháp quận đã tổ chức triển khai những nội dung cơ bản đối với những quy định mới của công tác chứng thực được áp dụng bắt đầu kể từ ngày 20/4/2020 các phường phải tập trung tham mưu cho lãnh đạo UBND phường để thực hiện theo đúng quy định.

Đối với công tác soạn thảo văn bản về thể thức, nội dung cũng có thay đổi so với Thông tư 01/2011/TT-BTP trước đây do đó các phường phải chú ý để thực hiện tốt công tác tham mưu, thẩm định văn bản./.

Tháng Năm 5, 2020

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện,

Ngày 06/3/2020, tại Hội trường Huyện ủy huyện Hóc Môn, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho 295 cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức huyện, xã – thị trấn, Đội Thanh tra địa bàn huyện, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện.

Tại Hội nghị, Thạc sỹ Phùng Bá Đồng – Báo cáo viên Sở Tài nguyên và ông Lê Hữu Hiệp – Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn huyện Hóc Môn đã triển khai và thông tin các quy định cơ bản của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND gắn với thực tiễn nhiệm vụ quản lý lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; đồng thời, đã giải đáp một số vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng./.