Thống Kê
  • Lượt Xem

    8
  • Lượt Thích

    1
  • Văn Bản

    1
Xem Nhiều Nhất
8 Lượt Xem | 1 Lượt Thích
Trích yếu văn bản:
Đơn Vị Ban Hành:
Loại Văn Bản:
Danh Mục:

Quyết định số 1540/QĐ-BTP
Quyết Định
8 lượt xem     Tháng Tám 16, 2018     1 Bình luận
Tiêu Đề Nội Dung Đơn Vị Ban Hành Loại Văn Bản Ngày ban hành
Quyết định số 1540/QĐ-BTP Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh v... Quyết Định Tháng Tám 16, 2018