• Tháng Năm 5, 2020
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE MÁY ĐIỆN
(Trích Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020)
Được đăng trong chuyên mục: Tờ gấp pháp luật