• Tháng Năm 5, 2020
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
(Trích Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020)
Được đăng trong chuyên mục: Tờ gấp pháp luật