• Tháng Hai 1, 2019
Tờ 1: Tờ gấp hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.
Tờ 2: Tờ gấp hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ.
Tờ 3: tài liệu hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh.
Được đăng trong chuyên mục: Tờ gấp pháp luật
1 Đã thích
 thích điều này