• Tháng Bảy 17, 2019
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)
Tập tin đính kèm
Tài liệu Hiệp định CPTPP.docx (47.75 kb, 61 lượt xem)