• Tháng Năm 21, 2019
Hòa giải, đối thoại luôn được coi là phương thức hữu hiệu để giải quyết tranh chấp trong đời sống xã hội, có thể giúp các bên giải quyết mâu thuẫn bằng chính ý chí của mình chứ không phải phán quyết của tòa án, thời gian giải quyết vụ việc ngắn, tiết kiệm kinh phí, hàn gắn những rạn nứt trong các quan hệ xã hội, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân; qua việc hòa giải, đối thoại, người tiến hành hòa giải, đối thoại còn có thể giải thích, nâng cao nhận thức pháp luật cho các bên, giúp việc thi hành thuận lợi.
Nhận thức được tầm quan trọng của hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính và nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác này trong bối cảnh hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức thí điểm thành lập Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân hai cấp.
Sau đây xin giới thiệu một số quy định liên quan đến hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án nhân dân và việc tổ chức thực hiện tại TP.HCM.
Tập tin đính kèm
tai lieu hoa giai doi thoai-dang web.doc (225 kb, 51 lượt xem)