• Tháng Một 25, 2019
Tài liệu giới thiệu Luật Công an nhân dân
Tập tin đính kèm
Lệnh CB Luật công an nhân dân.pdf (259.09 kb, 56 lượt xem)
Luật công an nhân dân.pdf (1.39 Mb, 88 lượt xem)
Tờ GT Luật công an nhân dân.pdf (684.3 kb, 131 lượt xem)