• Tháng Một 25, 2019
Tài liệu giới thiệu Luật Công an nhân dân
Tập tin đính kèm
Lệnh CB Luật công an nhân dân.pdf (259.09 kb, 2 lượt xem)
Luật công an nhân dân.pdf (1.39 Mb, 2 lượt xem)
Tờ GT Luật công an nhân dân.pdf (684.3 kb, 2 lượt xem)