• Tháng Mười Hai 17, 2018
Thực hiện Kế hoạch số 11796/KH-STP-PBGDPL ngày 16/11/2018 của Sở Tư pháp, sáng ngày 13/12/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; kinh nghiệm từ công tác đánh giá năm 2017 và phương hướng triển khai năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu Hội nghị:
Tập tin đính kèm
7653_STP-PBGDPL.signed.pdf (2.34 Mb, 15 lượt xem)
5039qd1signed.pdf (4.22 Mb, 14 lượt xem)
6.02_2016_QD-UBND_302360.pdf (3.1 Mb, 11 lượt xem)
5.09_2015_QĐ-UBND_mức chi PBGDPL.pdf (1.1 Mb, 15 lượt xem)
4.TTLT 14.pdf (1.28 Mb, 11 lượt xem)
3.07_2017_TT-BTP_357326.pdf (6.5 Mb, 12 lượt xem)
2.KH 699 BTP.pdf (2.78 Mb, 10 lượt xem)
1.619_QD-TTg_348636.pdf (346.05 kb, 11 lượt xem)
tai lieu tap huan QĐ 619.13.12.2018.pdf (1.34 Mb, 23 lượt xem)
1 Đã thích
 thích điều này