• Tháng Mười Một 27, 2018
Thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch 193/KH-PH ngày 31/5/2017 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn về phối hợp tổ chức lớp tập huấn kiến thức tiền hôn nhân,
Nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, Sở Tư pháp xây dựng tài liệu pháp luật dành cho nam nữ thanh niên trong độ tuổi kết hôn, chuẩn bị kết hôn và mới kết hôn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình.
Trân trọng giới thiệu./.
Tập tin đính kèm
TAI LIEU TIEN HON NHAN-2018(dang web).pdf (626.66 kb, 83 lượt xem)