• Tháng Bảy 24, 2018
Luật an toàn thông tin mạng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19/11/2015. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
Tập tin đính kèm
De cuong Luat an toan thong tin.R.doc (105 kb, 139 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Lần 4 - Năm 2016