• Tháng Hai 5, 2024
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND quy định trình tự, thủ tục việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.
Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND có 13 điều với các nội dung chính:
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định trình tự, thủ tục việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
a) Các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, địa phương, giao thông, khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cộng đồng thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai và có quy mô từ 300 ha trở lên hoặc có từ 1.000 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất trở lên;
b) Các dự án đầu tư công độc lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng:
Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan nhà nước; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện các dự án theo quy định tại Mục 1 nêu trên.
3. Điều kiện thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện một số dự án (Điều 2)
4. Ban hành danh mục các dự án tổ chức thực hiện trước điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất (Điều 3)
5. Ban hành thông báo tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất (Điều 4)
6. Phổ biến, niêm yết thông báo tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất (Điều 5)
7. Lựa chọn đơn vị đo đạc (Điều 6)
8. Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng nhà đất và tài sản gắn liền với đất, các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điều 7)
9. Xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà đất và tài sản gắn liền với đất (Điều 8)
10. Sử dụng kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất (Điều 9)
11. Xử lý trường hợp có thay đổi ranh sau khi quyết định đầu tư dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Điều 10)./.
Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL
Tập tin đính kèm
26_2023_NQ-HĐND.pdf (1.2 Mb, 1 lượt xem)