• Tháng Bảy 24, 2018
Luật kế toán được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 tại kỳ họp thứ 10. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 04/12/2015. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
Tập tin đính kèm
De cuong Luat ke toan. final.R.pdf (265.61 kb, 29 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Lần 1 - Năm 2018