• Tháng Bảy 24, 2018
Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật hộ tịch. Ngày 04/12/2014, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 18/2014/L-CTN về việc công bố Luật hộ tịch. Luật hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016
Tập tin đính kèm
De cuong gioi thieu Luat Ho tich.R.doc (186 kb, 300 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Lần 1 - Năm 2016