• Tháng Mười 14, 2020
Quận Gò Vấp giới thiệu Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự.
Chi tiết mời xem tài liệu đính kèm./.
Tập tin đính kèm