• Tháng Bảy 31, 2020
Ngày 08/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/02/2020.
(Đính kèm tài liệu)
Tập tin đính kèm