• September 8, 2020

 Trong khuôn khổ Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cùng với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức biên soạn hai bộ Tài liệu tập huấn hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới dành cho hòa giải viên và tập huấn viên. Mục đích của hai bộ tài liệu này là cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về hòa giải và tập huấn hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới. Qua đó, đội ngũ hòa giải viên và tập huấn viên sẽ nhận diện được một số vấn đề giới tồn tại trong công tác hòa giải ở cơ sở, những nguyên nhân và thách thức của các vấn đề giới để từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp đảm bảo bình đẳng giới trong quá trình hòa giải.

          Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, sử dụng./.

          * Đính kèm :

                    - Tài liệu tập huấn hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới dành cho Hòa giải viên;

                    - Tài liệu tập huấn hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới dành cho  Tập huấn viên.

Được đăng trong chuyên mục: Phổ biến giáo dục Pháp Luật