• Tháng Năm 8, 2020

Sách “Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”

Việt Nam có hơn 3000 hòn đảo ven bờ và hai quần đảo ngoài khơi là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Quần đảo Hoàng Sa có điểm gần nhất với Quảng Ngãi là 120 hải lý; điểm gần nhất của quần đảo  Trường Sa cách vịnh Cam Ranh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 250 hải lý.

Hai quần đảo này là bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đã thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo hàng trăm năm nay. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và được chứng minh bằng các chứng cứ pháp lý và lịch sử.

Với mong muốn giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo, Ủy ban Biên giới quốc gia trân trọng giới thiệu cuốn sách “Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Nguồn: http://biengioilanhtho.gov.vn/vi/tin-tuc/sach--chu-quyen-cua-viet-nam-doi-voi-hai-quan-dao-hoang-sa-va-truong-sa--845585.html

Đính kèm

Được đăng trong chuyên mục: Phổ biến giáo dục Pháp Luật