• Tháng Sáu 3, 2019
Luật Người khuyết tật quy định ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày người khuyết tật Việt Nam. Để các hoạt động nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam thật sự có ý nghĩa, thiết thực, nhiều người khuyết tật được chăm sóc, giúp đỡ, Sở Tư pháp xin giới thiệu các văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách liên quan đến người khuyết tật tại Việt Nam.
- Luật Người khuyết tật (Luật này hết hiệu lực một phần do bị bãi bỏ 1 phần bởi văn bản Luật 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp)
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật (Nghị định này bị hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập)
- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
Tập tin đính kèm
01-2019-TTBLĐTBXH.pdf (477.35 kb, 29 lượt xem)
luat nguoi khuyet tat.DOC (126 kb, 32 lượt xem)
28_2012_NĐ-CP.pdf (228.67 kb, 26 lượt xem)
Thông tư 29.2014.TTLT.BLDTBXH.BTC.doc (133.5 kb, 59 lượt xem)
Quyết định số 1019-QĐ-TTg.doc (60.5 kb, 33 lượt xem)
Nghị định 113.2015.ND.CP.doc (68 kb, 29 lượt xem)