• Tháng Năm 6, 2019
Ngày 05/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/04/2019.
Một số quy định mới của Nghị định 24/2019/NĐ-CP như sau:
- Về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi đối với việc nuôi con nuôi trong nước: Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.
- Quy định cụ thể Trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi gồm: trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trẻ em bị câm, điếc; trẻ em bị khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trẻ em nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận sinh dục; trẻ em mắc các bệnh về máu; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác cần điều trị khẩn cấp hoặc cả đời.
- Quy định cụ thể việc hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo nhằm mục đích nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi, hồ sơ của người được nhận làm con nuôi.
- Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan nuôi con nuôi nước ngoài như: Yêu cầu về xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài; yêu cầu về giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài; ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài./.
(đính kèm Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ)
Tập tin đính kèm
Nghị đinh số 24 về nuôi con nuôi.pdf (475.22 kb, 21 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật