• Tháng Ba 20, 2019
Ngày 12/3/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17-9-2018 của Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa” và “Tổ dân phố văn hóa” và Công văn số 411/HD-SVHTT-XDNSVHGD ngày 30/1/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao về hướng dẫn quy trình xét tặng danh hiệu hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa” và “Tổ dân phố văn hóa”. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện cho Phòng Văn hóa Thông tin Quận, các ban ngành đoàn thể và đại diện các tổ, khu phố văn hóa trên địa bàn Quận.
Tại Hội nghị, ông Trần Thanh Vương – Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao giới thiệu các nội dung cơ bản về tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; nguyên tắc bảo đảm tính khách quan, công bằng, chính xác và công khai, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện khi các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký tham gia thi đua hàng năm, hướng dẫn xây dựng thực hiện quy ước, tiêu chí xét tặng các danh hiệu văn hóa, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2018
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật