• Tháng Ba 20, 2019
Ngày 13 tháng 03 năm 2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2018 và triển khai Kế hoạch số 1889/KH-UBND ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có 75 đại biểu đại diện: Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư Pháp, Lãnh đạo UBND Huyện; Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân Vận Huyện ủy, Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn, Tổ hòa giải, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý các xã, thị trấn, các Báo cáo viên pháp luật Huyện, Tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn và các cá nhân, tập thể được khen thưởng.
Tại Hội nghị các đại biểu đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn tại, hạn chế từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Huyện./.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật