• Tháng Ba 20, 2019
Ngày 06 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Trung tâm hành chính quận Tân Bình, Phòng Tư pháp phối hợp với Thanh tra quận, Văn phòng HĐND&UBND quận cùng Hội Luật gia quận tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 với sự tham gia của 266 đại biểu đại diện Quận ủy, Đảng Ủy phường, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể quận, phường; 117 khu phố, Ban thanh tra nhân dân 15 phường và Công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trên địa bàn quận Tân Bình.
Tại hội nghị, Luật sư Dương Quang Thọ - Nguyên Trưởng phòng PBGDPL Sở tư pháp Thành Phố đã phổ biến những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020./.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật