• Tháng Ba 20, 2019
Ngày 21/11/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận; lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND quận; đại diện lãnh đạo HĐND - UBND – UBMTTQ 20 phường.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Trưởng Ban Tôn giáo thành phố đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; những hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng khi thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc: bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường; các trình tự, thủ tục của pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo…để từ đó tiếp tục tuyên truyền đến người dân trên địa bàn quận./.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Thi Hành Pháp Luật