• Tháng Ba 20, 2019
Ngày 18/01/2019, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 cho gần 250 đối tượng tham dự, bao gồm: thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật Quận; cán bộ, công chức và đại diện ban ngành đoàn thể cấp quận; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy quân sự, công chức tư pháp hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, Ban điều hành khu phố- tổ dân phố của 14 phường, đặc biệt là thanh niên và gia đình của thanh niên trong độ tuổi gọi nhập
Tại Hội nghị, Trung tá Đỗ Văn Thịnh - Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự Quận 3 đã phổ những nội dung cơ bản và trọng tâm của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 như: đối tượng, độ tuổi gọi nhập ngũ; đối tượng được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự; đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự, đối tượng được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ; các chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của công dân, các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu như: hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, vi phạm các quy định về sơ tuyển, về kiểm tra, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự, quy định về nhập ngũ. Qua hội nghị, góp phần phổ biến, quán triệt đến các đại biểu tham dự, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc./.
Được đăng trong chuyên mục: Thi Hành Pháp Luật, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật