• Tháng Tư 8, 2024
Luật Tài nguyên nước năm 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 27/11/2023 gồm 10 chương, 86 điều. Những điểm mới của Luật Tài nguyên nước năm 2023 như sau:
1. Các hành vi bị nghiêm cấm:
- Lấp sông, suối, kênh, rạch trái phép; đặt vật cản, chướng ngại vật, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây trái phép gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ, kênh, rạch nhưng không có biện pháp khắc phục (Khoản 5, Điều 8).
- Khai thác trái phép bùn, đất và các loại khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa, trong hành lang bảo vệ nguồn nước (Khoản 6, Điều 8).
- Phá hoại các công trình điều tiết, trữ nước (Khoản 7, Điều 8).
- Làm sai lệch thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước (Khoản 8, Điều 8).
- Xây dựng hồ chứa, đập, công trình khai thác, sử dụng nước trái quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan (Khoản 10, Điều 8).
2. Hộ gia đình khoan giếng để lấy nước sinh hoạt phải kê khai
Luật Tài nguyên nước năm 2023, hộ gia đình khai thác nước dưới đất để sử dụng cho mục đích sinh hoạt của mình thì buộc phải thực hiện kê khai (Khoản 4, Điều 52).
3. Các trường hợp không cần kê khai, đăng ký, có giấy phép khai thác nước
Giới thiệu một số trường hợp không phải kê khai, đăng ký, không phải có giấy phép khai thác tài nguyên nước (Khoản 3, Điều 52):
(1) Khai thác nước cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phòng cháy, chữa cháy, phục vụ mục đích quốc phòng và an ninh, tưới cây và rửa đường phục vụ mục đích công cộng (Điểm a, Khoản 3, Điều 52);
(2) Sử dụng mặt nước sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ quy mô nhỏ (Điểm h, Khoản 3, Điều 52);
(3) Đào hồ, ao, kênh, mương, rạch quy mô nhỏ để tạo không gian thu, trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh quan (Điểm i, Khoản 3, Điều 52);
(4) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ (Điểm l, Khoản 3, Điều 52).
4. Các trường hợp được miễn, giảm tiền cấp quyền khai thác nước
Giới thiệu một số trường hợp khai thác tài nguyên nước không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Khoản 2, Điều 69):
- Khai thác nước biển (Điểm a, Khoản 2, Điều 69);
- Khai thác tài nguyên nước cho các mục đích tạo nguồn, ngăn mặn, chống ngập, tạo cảnh quan quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật Tài nguyên nước (Điểm c, Khoản 2, Điều 69).
Giới thiệu một số trường hợp miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Khoản 3, Điều 69):
- Khai thác nước để cấp cho sinh hoạt của người dân khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Điểm a, Khoản 3, Điều 69);
- Dự án có hạng mục công trình khai thác nước đã được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh theo bảo lãnh Chính phủ (Điểm b, Khoản 3, Điều 69);
- Trong thời gian công trình khai thác nước bị hư hỏng do sự cố bất khả kháng không thể tiếp tục khai thác hoặc phải tạm dừng khai thác (Điểm c, Khoản 3, Điều 69).
Giới thiệu một số trường hợp giảm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên (Khoản 4, Điều 69):
- Công trình khai thác nước phải cắt, giảm lượng nước khai thác khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 42 của Luật Tài nguyên nước (Điểm a, Khoản 4, Điều 69);
- Khai thác nước cho sản xuất nông nghiệp trong thời gian xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (Điểm d, Khoản 4, Điều 69).
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2024.
Phòng Tư pháp quận Gò Vấp- Phòng PBGDPL
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật