• Tháng Một 11, 2024
Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 01 năm 2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 về quản lý, sử dụng pháo.
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP có 4 chương 26 điều, một số nội dung cần lưu ý của Nghị định:
1. Chủ thể được nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp, vận chuyển pháo hoa, pháo hoa nổ; kinh doanh pháo hoa:
Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (khoản 2 Điều 10; khoản 2, khoản 3 Điều 14; khoản 1 Điều 16);
2. Chủ thể được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ:
a) Cơ quan nhà nước được sử dụng pháo hoa nổ trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Nghị định;
b) Cơ quan, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định;
c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định.
3. Các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ: (Điều 11)
a) Thời điểm giao thừa tết Nguyên đán: các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;
b) 21 giờ ngày 09 tháng ba âm lịch (Giỗ Tổ Hùng Vương): tỉnh Phú Thọ được bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại khu vực Đền Hùng, thời lượng không quá 15 phút;
c) 21 giờ ngày 02 tháng 9 (Ngày Quốc khánh): các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;
d) 21 giờ ngày 07 tháng 5 (Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ): tỉnh Điện Biên được bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Thành phố Điện Biên Phủ, thời lượng không quá 15 phút;
đ) 21 giờ ngày 30 tháng 4 (Ngày Chiến thắng): Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;
e) 21 giờ ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;
g) Sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế;
h) Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định (ví dụ: sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định)
4. Các trường hợp được sử dụng pháo hoa: (Điều 17)
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.
5. Thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển thuốc pháo nổ, pháo hoa nổ để phục vụ việc bắn pháo hoa nổ quy định tại Điều 11 của Nghị định; cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa, pháo hoa; cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh:
a) Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển thuốc pháo nổ, pháo hoa nổ để phục vụ việc bắn pháo hoa nổ quy định tại Điều 11 của Nghị định.
b) Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) có thẩm quyền cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa, pháo hoa (Khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 15); cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh (Khoản 1, khoản 2 Điều 16)
- Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển; trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép. (khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 16)
- Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa, pháo hoa có thời hạn 60 ngày. (khoản 4 Điều 10, Khoản 3 Điều 15)
- Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày. (Khoản 1 Điều 16)
6. Thẩm quyền cho phép bắn pháo hoa nổ: (Điều 12)
a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định đối với các trường hợp bắn pháo hoa nổ nêu tại điểm a, b, c, d, đ, e của Mục 3 nêu trên.
b) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép bắn pháo hoa nổ đối với trường hợp nêu tại điểm g, h của Mục 3 nêu trên và trường hợp thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn.
7. Thẩm quyền phê duyệt phương án tiêu hủy pháo, thuốc pháo: (Khoản 2 Điều 7)
Thủ trưởng cơ quan Quân sự cấp huyện hoặc Công an cấp huyện trở lên có thẩm quyền phê duyệt phương án tiêu hủy pháo, thuốc pháo.
8. Thẩm quyền giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo: (Điều 8)
- Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an;
- Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh;
- Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng./.
Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận- Phòng PBGDPL
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật