• Tháng Một 15, 2021
Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/01/2021.
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật