• Tháng Mười Hai 23, 2020
Quyết định số 2182/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng, có hiệu lực thi hành từ ngày 21/12/2020
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật