• Tháng Mười Hai 4, 2020
Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
Phòng Bổ trợ tư pháp- Phòng PBGDPL
Tập tin đính kèm
5222qdsigned.pdf (2.99 Mb, 5 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật