• Tháng Mười Một 16, 2020
Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020;
Chi tiết xem văn bản đính kèm./.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật