• Tháng Mười Một 6, 2020
Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/11/2020;
Chi tiết xem văn bản đính kèm.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật