• September 29, 2020
Kể từ ngày 10/10/2020, các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới đất liền, quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển được xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ, cụ thể sau:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
- Công dân Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền, vành đai biên giới, khu vực biên giới biển, khu vực hạn chế hoạt động nằm trong khu vực biên giới biển không mang theo Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (điểm a khoản 1 Điều 6 và điểm a khoản 1 Điều 8).
- Tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới đất liền hoặc trong khu vực biên giới biển không đúng quy định (điểm b khoản 1 Điều 6 và điểm b khoản 1 Điều 8).
- Không thông báo, khai báo, đăng ký hoặc che giấu, giúp đỡ người khác đi lại, lưu trú, tạm trú trái phép trong khu vực biên giới đất liền, trong khu vực biên giới biển (điểm c khoản 1 Điều 6 và điểm c khoản 1 Điều 8).
Lưu ý:
Đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm về tạm trú, lưu trú, đi lại còn bị trục xuất và buộc rời khỏi khu vực biên giới đất liền hoặc trong khu vực biên giới biển (điểm c khoản 11 và điểm a khoản 12 Điều 6; điểm d khoản 12 và điểm a khoản 13 Điều 8).
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
- Cư dân biên giới cho người khác sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới để qua lại biên giới (điểm a khoản 3 Điều 6).
- Không trình báo với đồn Biên phòng hoặc Công an cấp xã sở tại về mục đích, thời gian, danh sách người, số lượng phương tiện, nội dung và phạm vi hoạt động ở vành đai biên giới (điểm d khoản 3 Điều 6).
- Ra, vào, đi lại, điều khiển phương tiện, tiến hành các hoạt động không đúng quy định trong vùng cấm (điểm đ khoản 3 Điều 6).
- Đưa đón người, chuyên chở, xếp dỡ hàng hoá tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền không đúng địa điểm quy định, đi vào khu vực cấm (điểm c khoản 2 Điều 7).
- Người nước ngoài vào khu vực biên giới biển (trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế) không có giấy tờ theo quy định (điểm a khoản 2 Điều 8).
- Quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ cảnh vật, ghi hình trái phép bằng các thiết bị điện tử, thu phát vô tuyến điện ở khu vực có biển cấm nằm trong khu vực biên giới biển (điểm d khoản 2 Điều 8).
Lưu ý:
- Tịch thu giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới đối với hành vi cư dân biên giới cho người khác sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới để qua lại biên giới (điểm b khoản 11 Điều 6).
- Buộc rời khỏi khu vực biên giới đất liền đối vớ hành vi không trình báo với đồn Biên phòng hoặc Công an cấp xã sở tại về mục đích, thời gian, danh sách người, số lượng phương tiện, nội dung và phạm vi hoạt động ở vành đai biên giới (điểm a khoản 12 Điều 6).
- Trục xuất đối với người nước ngoài hoặc buộc rời khỏi khu vực biên giới đất liền đối với hành vi ra, vào, đi lại, điều khiển phương tiện, tiến hành các hoạt động không đúng quy định trong vùng cấm (điểm c khoản 11 và điểm a khoản 12 Điều 6).
- Buộc rời khỏi khu vực biên giới biển đối với người nước ngoài vào khu vực biên giới biển không có giấy tờ theo quy định (điểm a khoản 13 Điều 8).
- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ cảnh vật, ghi hình trái phép bằng các thiết bị điện tử, thu phát vô tuyến điện ở khu vực có biển cấm nằm trong khu vực biên giới biển (điểm a và điểm d khoản 12 Điều 8).
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
- Cơ quan, tổ chức đưa người nước ngoài vào khu vực biên giới đất liền nhưng không cử người đi cùng, không thông báo với Công an, Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh nơi đến (điểm a khoản 4 Điều 6).
- Dẫn dắt, tạo điều kiện cho người, phương tiện vào hoạt động trái phép trong khu vực biên giới đất liền (điểm c khoản 4 Điều 6).
- Điều khiển tàu thuyền, phương tiện đường thủy nội địa không có biển số đăng ký hoặc tạo số đăng ký không đúng quy định (điểm a khoản 3 Điều 8).
Lưu ý:
- Trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm về dẫn dắt, tạo điều kiện cho người, phương tiện vào hoạt động trái phép trong khu vực biên giới đất liền (điểm c khoản 11 Điều 6).
- Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm về điều khiển tàu thuyền, phương tiện đường thủy nội địa không có biển số đăng ký hoặc tạo số đăng ký không đúng quy định (điểm b khoản 12 Điều 8).
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
- Sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới của người khác để qua lại biên giới (điểm đ khoản 5 Điều 6).
- Cho người khác sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới để qua lại biên giới (điểm e khoản 5 Điều 6).
Lưu ý:
Tịch thu giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới đối với hành vi sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới của người khác để qua lại biên giới hoặc cho người khác sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới để qua lại biên giới (điểm b khoản 11 Điều 6).
5. Người nào vào vành đai biên giới không có giấy tờ theo quy định, không trình báo cho đồn Biên phòng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại, trừ cư dân biên giới sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc rời khỏi khu vực biên giới đất liền, nếu là người nước ngoài thì bị trục xuất (điểm b khoản 7, điểm c khoản 11 và điểm a khoản 12 Điều 6).
6. Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vận chuyển thi hài, hài cốt, xác động vật trái phép qua biên giới sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc chịu trách nhiệm chi phí để thực hiện khôi phục tình trạng ban đầu; nếu là người nước ngoài thì bị trục xuất (điểm c khoản 11; điểm c, điểm d khoản 12 và khoản 8 Điều 6).
7. Người nào thực hiện hành vi bắn, phóng, thả, điều khiển các phương tiện bay trong khu vực biên giới hoặc qua biên giới sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, nếu là người nước ngoài thì bị trục xuất (điểm a khoản 10 và điểm a, điểm c khoản 11 Điều 6)./.
(Đính kèm Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật