• Tháng Tám 31, 2020
Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2020
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật