• Tháng Tám 31, 2020
Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật