• Tháng Tám 5, 2020
Công văn số 4750/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 23 tháng 07 năm 2020 về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật