• Tháng Sáu 2, 2020
Người khai báo y tế là người, chủ của hàng hóa, phương tiện vận tải, thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới Việt Nam; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục kiểm dịch y tế; người khác được chủ của hàng hóa, phương tiện vận tải, thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục kiểm dịch y tế.
进行健康申报的人包括:把货物,运输工具,尸体,尸骨,骨灰,医用微生物样品,生物制品,人体的部分、组织送过越南边界;运输工具驾驶人;办理检验检疫手续的代理人;被货物,运输工具,尸体,尸骨,骨灰,医用微生物样品,生物制品,人体的部分、组织的所有者授权办理检验检疫手续的人。
Bệnh truyền nhiễm nhóm A là các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê - bô - la (Ebola), Lát-sa (Lassa) hoặc Mác-bớc (Marburg); bệnh sốt Tây sông Nin (Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh.
A型传染病是特别危险的传染病,能够迅速、广泛传播、死亡率高或者未知发病因素。A型传染病包括:瘫痪、禽流感A(H5N1)、鼠疫、痘疮、埃博拉出血热(Ebola)、拉萨出血热(Lassa)、马尔堡出血热 (Marburg)、西尼罗河热(Nile)、黄热病、霍乱、严重急性呼吸综合征和新出现的未知因素引起的危险性传染病。
Sau đây là một số quy định pháp luật có liên quan đến khai báo y tế và lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sau:
以下是一些有关健康申报和传播危险性传染病:
1. Trách nhiệm của người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chủ phương tiện vận tải và chủ hàng:
1. 运输工具和货物的所有者出入境、过境的责任
Tại Điều 47 Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới quy định người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chủ phương tiện vận tải và chủ hàng có trách nhiệm trong việc khai báo y tế cụ thể sau:
根据政府于2018年06月25日颁发的关于执行边境医疗检疫规定的《防止、控制传染病法》若干条款详细规定的第89/2018/NĐ-CP 号第47条,出境、入境、过境的人,运输工具和货物的所有者要对健康申报有责任:
- Chủ động khai báo về tình trạng sức khỏe bất thường với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới nơi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.
在入境,出境或过境时,主动向边境医疗检疫机构申报身体的异常状况。
-Thực hiện khai báo đầy đủ, chịu trách nhiệm về nội dung khai báo y tế theo quy định; không được làm, sử dụng tờ khai y tế giả mạo.
进行充分申报,按规定对健康申报的内容负责人;请勿制作,使用虚假的健康申报
- Chấp hành việc kiểm tra y tế, xử lý y tế của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới quy định pháp luật.
按法律规定,遵守边境医疗检疫机构的医疗检查和医疗处理。
2. Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về cách ly y tế, cưỡng chế y tế và kiểm dịch y tế biên giới:
2. 对于隔离医疗,强制医疗和边境医疗检疫机构的违反行为进行行政处罚
- Tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có quy định việc từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.
根据政府于2013年11月14日颁发的关于卫生领域中进行行政处罚的第176/2013/NĐ-CP号议定第10条第二款第b点,如果得了A型传染病、患病的边境医疗检疫对象或者体内带着引起A型传染病发作的因素的患者对有权威的国家机关采用的医疗隔离决定,强制医疗隔离的办法有拒绝或逃避的行为就被处罚500万到1000万越盾罚款并必须执行医疗隔离,强制医疗隔离。
- Tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có quy định việc không thực hiện khai báo về kiểm dịch y tế biên giới, thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
根据政府于2013年11月14日颁发的关于卫生领域中进行行政处罚的第176/2013/NĐ-CP号议定第12条第1款第a点,如果没有进行边界医疗检疫的健康申报就被处罚100万到200万越盾罚款。
3. Xử lý hình sự về việc làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người:
3. 向民众传播危险性传染病的行为将被进行刑事处罚:
Tại điểm c, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người:
根据政府于2015年颁发的关于规定向民众传播危险性传染病的罪名的刑事法第240条第一款、第二款、第三款第c点:
- Người nào có hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
有向民众传播危险性传染病的行为的人就被处罚5000万到2亿越盾罚款。
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
若犯了以下的罪名,就被判05至10年监禁:
+ Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;
导致有权威的省人民委员会主席或卫生部部长发布疫情通报。
+ Làm chết người.
造成别人的死亡。
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm:
若犯了以下的罪名,就被判10至12年监禁:
+ Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;
导致有权威的政府总理发布疫情通报。
+ Làm chết 02 người trở lên.
造成死亡02人以上。
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật