Tháng Ba 6, 2020

Ngày 16/01/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Định, QUV - Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh; Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh- Trưởng phòng Tư pháp quận; lãnh đạo các đoàn thể, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật quận; Chủ tịch UBND – UBMTTQVN, công chức tư pháp – hộ tịch 20 phường.

Năm 2019, Phòng Tư pháp quận với vai trò Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã tham mưu thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức các hội thi; biên soạn 14 đề cương với 3.800 tài liệu tuyên truyền; phối hợp các phòng, ban, đơn vị quận tổ chức Ngày hội tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động chào mừng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11”…; Qua đó, kịp thời phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, tập trung thực hiện các Đề án, Chương trình của Trung ương, thành phố về nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đơn vị vận động kinh phí xã hội hóa trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền. Với những kết quả đã đạt được, ngành tư pháp của quận tiếp tục là đơn vị đứng đầu thành phố và đang được đề nghị nhận cờ thi đua thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Định, Phó Chủ tịch UBND quận biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các đồng chí thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận, các phòng, ban, đơn vị quận và các phường đã có nhiều sáng tạo tìm ra các giải pháp mô hình mới để làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Đồng thời, đề nghị Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận phân bổ, sắp xếp thời gian hợp lý để công tác tuyên truyền được thực hiện trải đều trong năm. Lưu ý hình thức, nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Cũng trong Hội nghị cũng đã trao giấy khen cho 18 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phồ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019; 01 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tham gia tốt Hội thi tìm hiểu pháp luật chào mừng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam – 09/11”.