Tháng Mười Hai 16, 2022

Sáng 25/11, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Túc, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Hơn 200 người tham dự gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã - thị trấn và các tổ chức thành viên; Ban Chỉ huy Công an huyện; Đội trưởng các Đội nghiệp vụ Công an huyện; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trưởng Công an và cán bộ phụ trách công tác Thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng 16 xã -thị trấn; đối tượng đặc thù (người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá tái hòa nhập cộng đồng…) đã được Thiếu tá Lê Minh Tiến - Cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TPHCM quán triệt, phổ biến các nội dung Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Sau buổi tập huấn, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, rà soát và triển khai áp dụng. Đối với các vấn đề chưa rõ, cần giải thích các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Đội An ninh Công an huyện tổng hợp để chuyển đến Báo cáo viên giải đáp và phản hồi.