Hôm qua, 7:32 am

Ngày 18/7/2024, huyện Củ Chi tổ chức tuyên truyền, tập huấn quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 120 người là đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức của các cơ quan, phòng ban huyện; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân dân và công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Báo cáo viên là ông Phan Thanh Huy Đức, Trưởng Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp Thành phố, Báo cáo viên pháp luật Thành phố.

Nội dung triển khai tập huấn: Một số nội dung cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ); Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của UBND Thành phố Quyết định về ban hành Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, đại biểu tham dự cũng được hướng dẫn quy trình soạn thảo, gửi hồ sơ thẩm định, gửi hồ sơ dự thảo, trình tự xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; quy trình tự kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành; giải đáp khó khăn, vướng mắc về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị. 

Qua tuyên truyền, tập huấn chuyên đề về ban hành văn bản QPPL giúp cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định của pháp luật về soạn thảo, ban hành văn bản QPPL và công tác kiểm tra văn bản QPPL đúng quy định pháp luật trên địa bàn huyện Củ Chi./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/cu chi tuyen truyen tap huan quy dinh ve ban hanh vb qppl.png

Phòng Tư pháp huyện Củ Chi- Phòng PBGDPL

Hôm qua, 6:40 am

Nhằm tuyên truyền và hướng dẫn cách thức, kỹ năng áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, sáng ngày 18 tháng 7 năm 2024, huyện Hóc Môn đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn quy định xử phạt vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng công an, quân sự, thành viên ban nhân dân của 25 ấp tại xã Xuân Thới Sơn.   

Báo cáo viên Phan Thanh Hiển – Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện- đã triển khai, tập huấn: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ; đồng thời, hướng dẫn cách thức, kỹ năng áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính và giải đáp các thắc mắc, vướng mắc của cán bộ, công chức xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính.

Qua đó đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thông tin được cách thức, hướng xử lý đúng đắn trong các trường hợp thực tiễn, tăng cường ý thức chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật tại các cấp cơ sở./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/hoc mon tuyen truyen quy dinh xu phat vphc xuan thoi son.jpg

Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn- Phòng PBGDPL

Hôm qua, 3:37 am

Ngày 17/7/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền quy định về bảo hiểm và hướng dẫn sử dụng ứng dựng VSSID tại phường 5.

Tại buổi tuyên truyền, bà Nguyễn Bích Duy An – Chuyên viên Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh- đã thông tin một số nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Trong đó, tập trung chuyên sâu về BHXH tự nguyện như: Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và thời gian đóng, quyền lợi được hưởng,…Bên cạnh đó, phân tích rõ chính sách BHXH không khuyến khích người tham gia hưởng chế độ BHXH một lần mà hướng đến tính an sinh xã hội; nêu tính ưu việt của chính sách như được lĩnh lương hưu, được điều chỉnh lương hưu dựa trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt theo từng giai đoạn và theo quy định của Nhà nước, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VSSID… cho 57 cán bộ, công chức, người lao động, Trưởng các khu phố và Nhân dân trên địa bàn phường.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm giúp cho cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường nâng cao nhận thức tự giác, tuân thủ chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; tích cực, chủ động tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân về BHXH, BHYT, góp phần tăng tỷ lệ lao động tham gia vào chính sách an sinh xã hội trên địa bàn./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/binh thanh tuyen truyen quy dinh chinh sach bao hiem p5.png

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Hôm qua, 3:14 am

Ngày 16/7/2024, quận Gò Vấp tổ chức tuyên truyền Luật Đất đai với 150 đại biểu tham dự là Khu phố trưởng của 23 Khu phố; Cấp ủy chi bộ, Tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn Phường 3.

Báo cáo viên Đinh Thị Thu Trang - Nguyên Phó khoa Dân vận và Công tác xã hội của Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tuyên truyền, phổ biến các điểm cơ bản, trọng tâm của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, chú trọng lưu ý những điểm mới so với Luật Đất đai năm 2013 như: bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; sửa đổi quy định về phân loại đất; thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục hoàn thiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hộ gia đình không thuộc đối tượng người sử dụng đất; mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân,…

Qua đó nhằm truyền tải thông tin để người sử dụng đất tiếp cận, biết, hiểu những quy định cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực đất đai liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Nâng cao nhận thức về Luật Đất đai 2024 và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành Luật Đất đai 2024./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/go vap tuyen truyen luat dat dai p3.JPG

Phòng Tư pháp quận Gò Vấp- Phòng PBGDPL

Hôm qua, 3:00 am

Ngày 12/7/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Căn cước cho thành viên Hội Cựu Chiến binh phường 15.

Tại buổi tuyên truyền, ông Mai Văn Khắc – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 15- đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Căn cước với những quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cho hơn 40 hội viên Hội Cựu chiến binh Phường 15. 

Đây là hoạt động mang ý nghĩa và thiết thực giúp cho các hội viên hội cựu chiến binh nắm rõ hơn về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc cung cấp, thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu căn cước; cập nhật, điều chỉnh, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước, đặc biệt là các điểm mới, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, để mỗi hội viên Hội Cựu chiến binh sẽ trở thành những tuyên truyền viên thực hiện tuyên truyền các quy định của nhà nước về căn cước đến rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt là những công dân lớn tuổi; góp phần đưa các quy định của nhà nước về căn cước từng bước đi vào cuộc sống và đảm bảo hơn nữa quyền và lợi ích của công dân./. 

/PF.Base/file/ckfinder/files/binh thanh tuyen truyen luat can cuoc hcb p15.png

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Hôm qua, 2:54 am

Ngày 14/7/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 và Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em cho 35 đại biểu tham dự là đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn Phường 12. Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Bùi Thái Đức – Chuyên viên chính phòng Tham mưu PV01 Công an Thành phố Hồ Chí minh đã phổ biến các quyền của Trẻ em được quy định trong Công ước mà các nước thành viên phải tuân thủ trong đó có Việt Nam; các hành vi bị nghiêm cấm, quyền và bổn phận của Trẻ em; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em…. Qua đó vận động các em thực hiện tốt bổn phận của mình đối với gia đình và trường học.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện, hướng dẫn trẻ em tiếp cận các nguồn thông tin an toàn, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Qua đó giúp các em học sinh hiểu được quyền và nghĩa vụ của bản thân, góp phần cùng gia đình và nhà trường giáo dục các em là con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội./.  

/PF.Base/file/ckfinder/files/binh thanh tuyen truyen luat tre em p12.jpg

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Hôm qua, 2:48 am

Ngày 14/7/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Nhà ở tại phường 27.

Tại buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Quốc Thống  –  Chủ tịch UBND phường- đã thông tin một số nội dung cơ bản về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về sở hữu, phát triển, quản lý vận hành, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Giao dịch mua bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản, giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản cho hơn 60 người là cán bộ, công chức, người lao động, khu phố và nhân dân trên địa bàn phường.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực giúp cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân nhân dân trên địa bàn phường hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về nhà ở và từ đó tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện đúng quy định pháp luật về nhà ở./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/binh thanh tuyen truyen luat nha o p27.jpg

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Hôm qua, 2:45 am

Ngày 14/7/2024, quận Bình Thạnh tổ chức diễn tiểu phẩm “Phòng, chống bạo lực học đường”, phiên tòa giả định xét xử hành vi “Cố ý gây thương tích”, kết hợp triển lãm giới thiệu sách pháp luật, hướng dẫn sử dụng tủ sách pháp luật điện tử tại Trường THCS Trương Công Định, Phường 3.

Đến tham dự có bà Nguyễn Thanh Tâm - Phó trưởng Phòng Tư pháp/Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL quận; ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN/Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL quận; ông Phan Hữu Chính - Chủ tịch Hội luật gia quận/Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL quận; Trung tá Trần Thị Bích Ngọc - Phó Đội trưởng Đội tham mưu Công an quận; ông Bùi Minh Trung - đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; Đại diện tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quận là thành viên Hội đồng PBGDPL quận; bà Huỳnh Ngọc Phương Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn  Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường; bà Trần Thanh Thảo Nhi - Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN phường, cùng Trưởng/Phó các ngành, đoàn thể phường; ông Phạm Thái Hồ - Hiệu Trưởng Trường THCS Trương Công Định và hơn 120 đại biểu là giáo viên, các em học sinh, cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, các đoàn thể, khu phố; đoàn viên; thanh niên, người dân tộc, nhân dân tham dự.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục, giúp các em học sinh và người dân tham dự phiên tòa dễ dàng nhận biết hành vi phạm tội thông qua tiểu phẩm và sự nghiêm minh của pháp luật thông qua phiên tòa xét xử, từ đó chủ động nghiên cứu tìm hiểu pháp luật tại khu vực triển lãm giới thiệu sách pháp luật và cũng như việc truy cập tủ sách pháp luật điện tử, lan tỏa hoạt phổ biến giáo dục góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; đưa tri thức pháp lý sâu rộng trong trường học và khu dân cư./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/binh thanh tuyen truyen phong chong bao luc hoc duong.jpg

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Hôm qua, 2:39 am

Ngày 12/7/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho 60 đại biểu tham dự là đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi tham gia hoạt động hè trên địa bàn phường 12.

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Đinh Thanh Tâm – Cán bộ đội CSGT Công an quận/Báo cáo viên pháp luật quận- đã phổ biến một số hành vi bị nghiêm cấm; quy tắc chung; tốc độ xe khi tham gia giao thông; quy định về các xe được ưu tiên; độ tuổi được điều khiển các loại xe… Bên cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, các em thiếu nhi còn được tham gia thảo luận, trả lời các câu đố vui liên quan đến kiến thức được tuyên truyền và các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp các em nắm rõ hơn về Luật giao thông đường bộ, vai trò của người tham gia giao thông đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông./.   

/PF.Base/file/ckfinder/files/binh thanh tuyen truyen quy dinh ve an toan giao thong duong bo p12.jpg

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Hôm qua, 2:35 am

Sáng ngày 12/07/2024, thành phố Thủ Đức tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại Phường Trường Thạnh. Đến tham dự chương trình có báo cáo viên là đồng chí Trung tá Nguyễn Chánh Trung - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Thủ Đức, cùng với sự tham dự của hơn 40 em thiếu nhi, 60 đoàn viên thanh niên, chiến sĩ Hoa phượng Đỏ, hội viên Hội LHPN và Hội Nông dân phường và người dân sinh sống trên địa bàn.

Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Chánh Trung - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Thủ Đức đã tuyên truyền tới các em thiếu nhi, đoàn viên, hội viên và người dân các nội dung của Luật Giao thông đường bộ, công tác cũng như các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông. Nội dung tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gồm: Luật giao thông đường bộ, tình hình tai nạn giao thông ở thành phố Thủ Đức trong thời gian qua, hậu quả, tác hại của tai nạn giao thông đối với xã hội và gia đình, trách nhiệm của mỗi người trong việc phòng tránh tai nạn giao thông trong xã hội và nhà trường; Quy định về xe đạp điện, xe máy điện, lứa tuổi được điều khiển xe máy điện, xe mô tô, xe gắn máy; các loại biển báo và ý nghĩa; một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; các quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; các quy tắc giao thông.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho các em thiếu nhi, đoàn viên, hội viên và người dân về an toàn giao thông, qua đây mỗi các em thiếu nhi, đoàn viên, hội viên và người dân sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền đến gia đình, người thân, tạo sự chuyển biến cao về nhận thức và luôn ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo giao thông an toàn; góp phần cùng với nhà trường xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Chương trình cũng đã trao tặng 07 phần quà, khích lệ các em thiếu nhi đã tích cực tham gia trong buổi tuyên truyền./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/thu duc tuyen truyen luat giao thong duong bo tai ptruong thanh.png

Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức- Phòng PBGDPL